Fasadevask

Et rent og velstelt bygg gir ett godt intrykk. Men sur nedbør, forurensning, støv og smuss er et stort problem på alle fasader i dag. Jo lenger man venter med vask av fasaden desto vanskeligere blir blir det å gjøre rent. Vi anbefaler derfor regelmessig vask av fasaden.

Vi har lang erfaring med fasadevask og vil alltid vurdere hva slags type vask som vil være mest hensiktsmessig for deres fasade

Ta kontakt for ett uforpliktende tilbud.

Husvask

Milde vintre og stadig fuktigere klima har gjort vekstbetingelsene for sopp og grønske på fasader stadig bedre. Sopp og grønske på fasaden ødelegger ikke bare malingsfilmen, men den gir også ett skittent inntrykk av huset.

Vi anbefaler derfor å vaske fasaden årlig for å forebygge dette problemet.

Ta kontakt for ett uforpliktende tilbud.